За 4 000 000 лв. кандидатства пред ОПРР Бачковският манастир

С парите ще се реставрират и ремонтират голяма част от обектите в Светата обител

С проект за 4 000 000 лева кандидатства Бачковският манастир пред Оперативна програма  „Региони в растеж“. Проектът бе подложен на широко обществено обсъждане миналата седмица. Тогава игуменът на манастира – Величкият епископ Сионий, очерта желанието на манастирското ръководство да развива все по-успешно Светата обител като център на православна духовност и средоточие на поклоннически, религиозен и културен туризъм.

Наред с реставрационните и ремонтни дейности на съществуващите обекти, епископ Сионий обърна особено внимание и на новите възможности за развитието на богозаповяданата и човеколюбива социална дейност, както и на представянето на манастира чрез новите информационни технологии.

Целта на проекта е, да се развият различните форми на туризъм, които предлага Бачковският манастир. Предвижда се да се проучат възможностите за реставриране на основния храм „Успение Богородично“ и църквата „Свети Никола“, библиотеката и старата трапезария, костницата и монашеските килии. Идеята е да бъдат създадени места, в които за времето на провеждане на служби и церемонии в Бачковския манастир да се настаняват за нощуване нуждаещи се, социално слаби и хора с увреждания.

Проектът е одобрен от Министерството на културата, като е съгласуван и със Светия синод на Българската православна църква (БПЦ).

Подобни статии

Top