За два месеца събраха 20% от годишните приходи от наеми в Пловдив

За същия период миналата година са събрани двойно по-малко приходи

Община Пловдив събра до 1 март близо 21% от планираните годишни приходи от наеми на общински нежилищни имоти. Според отчета до 29 февруари т. г. са постъпили 191 508,17 лева от прогнозните 900 хиляди за цялата година.

За сравнение, за същия период на миналата година по сметките на Община Пловдив са постъпили 94 174,66 лв. от тази дейност, което означава, че сега приходите са малко повече от 2 пъти по-високи.

Според заместник-кмета по общинска собственост арх. Невена Балчева повишената събираемост се дължи на предприетите мерки от страна на общинските служители към длъжниците. След като е установено кои са те, всеки един е бил поканен по законоустановения ред да се разплати, което е дало резултат.

Събираемостта на приходите от наеми на нежилищни имоти на общината през 2020 година ще надхвърли планираната сума от 900 хиляди лева като отсега  планираме преизпълнение  с 110%, коментира Петър Политов от отдел „Управление и разпореждане“.

Подобни статии

Top