За първи път: Въвеждат регистрационен режим и контрол на автосервизите

Министър Росен Желязков: Необходимо е да започнем работа по нова стратегия за пътна безопасност

Необходимо е да започнем още сега работа по изготвянето на нова стратегия за пътна безопасност. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков в рамките на провелата се конференция на тема: „Да работим заедно, за да направим пътищата си по-сигурни – подобрен модел за управление на пътната безопасност и добри практики“. Събитието бе организирано от Министерството на вътрешните работи под егидата на Българското председателство.

Министър Желязков отбеляза, че въпреки разработената през 2011 г. Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в България, се забелязва трайна тенденция на повтаряне на едни и същи грешки и нарушения от страна на участниците в движението.

„Основните усилия за справянето с това бяха насочени предимно към увеличаване размера на санкциите и превенция, но явно това не е достатъчно“, добави още той. По думите му трябва да се подготви нова стратегия, с визия до 2030 г., която да бъде базирана на добрите европейски практики и да е съобразена с основните фактори, оказващи съществено влияние върху безопасността по пътищата, като поведението на участниците в движението; безопасността на пътната инфраструктура; техническата изправност на превозните средства; подготовката на водачите и контролът.

„Опазването на живота и здравето на всички участници в пътното движение е основен приоритет на правителството и всички вие сте свидетели за ясно изразеното виждане за нормативни и институционални мерки, и задачи свързани с укрепването на политиката по пътна безопасност“, подчерта още той.

Министър Росен Желязков представи предвидените мерки от страна на Министерството , които биха имали положително въздействие върху пътната безопасност.

По отношение на обучението и изпитите на водачите, министърът посочи, че откакто е въведена системата за контрол на теоретичните изпити, т.нар. „бели стаи“, драстично са намалели опитите за нерегламентирано взимане на изпитите. В момента се наблюдават единични случаи, при които лица с фалшиви лични карти се явяват вместо конкретните кандидати.

1 2 3 4

Подобни статии

Top