За пети път обявиха конкурса „Животът на един щъркел“ в Белозем

Вижте условията за участие в конкурса

За пета поредна година ОУ „Гео Милев“, с. Белозем организира конкурса за рисунка на тема „Животът на един щъркел“. Съорганизатори са Община Раковски, кметство Белозем, читалище „Просвета – 1909“ и Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“.

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява в областта на изобразителното изкуство.

Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др. Всеки автор тях може да участва с по една рисунка във формат 35/50. Няма ограничения за техниката.

На гърба на всяка рисунка трябва да е изписана следната информация:

  • Трите имена на детето/ученика;
  • Възраст;
  • Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика;
  • Име на преподавателя;
  • Телефон за кореспонденция

Класирането ще се извърши в три възрастови групи:

  • Първа възрастова група – от 5 до 9 години
  • Втора възрастова група – от 10 до 14 години
  • Трета възрастова група – от 15 до 18 години

Рисунките не се връщат.

Краен срок за изпращане на творбите: 25 април 2022 г.

НАГРАДИ:

Предвидени са три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Класираните на първо място ще учатват в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, който традиционно се провежда през месец май всяка година.

Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.

Ще бъдат връчени и специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев”, с. Белозем, Община Раковски и Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“.

Резултатите от конкурса щебъдат оповестени през месец май 2022 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, в сайта на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем и на Фейсбук страницата на училището.

Всеки участник трябва да попълни и изпрати декларация за съгласие на родителите (да се разпечата и подпише).

Декларацията за съгласие на родителите се изпраща по пощата, заедно с рисунката, в един общ плик на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив, ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”.

За контакт и повече информация: Мария Благоева – координатор, тел.: 0897478220 

Подобни статии

Top