За пример! Студенти от МУ-Пловдив в помощ на звено „Майка и бебе“

Участваха в ремонта на звено „Майка и бебе“ към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“

Над 15 студенти по медицина и дентална медицина от Медицинския университет в Пловдив дариха над 600 часа доброволчески труд, спестявайки голям финансов ресурс. Те участваха в ремонтните дейности в звено „Майка и бебе“ към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“.

Ремонтът и обзавеждането в звеното са на стойност 13 692 лв. и включват строителни материали, мебели и ел. уреди. Работата, която студентите на Медицинския университет извършиха, бе изнасяне на всички стари мебели, транспорт и монтаж на новите, цялостно почистване на подовете, шкурене на стените и облепване на целия етаж в подготовка за боядисване. Накрая стените бяха декорирани с ръчно нарисувани картини и стикери, придавайки топла и приветлива атмосфера в дома, особено подходяща за деца и семейства.

Проф. д-р Иван Иванов, зам.-ректор на МУ – Пловдив по Управление на качеството, оцени високо инициативата и участието в този проект; студентите пък получиха благодарствени адреси от името на Община Пловдив, връчени им от Веселина Ботева – директор на дирекция „Социални дейности“.

Проектът за подобряване на материалната база в звено „Майка и бебе“ към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ е финансиран от международната благотворителна организация Humanity First – Германия, трудът на студентите е доброволен.

Подобни статии

Top