Забранява се къпането, плуването и спортуването в неохраняеми водни площи в Асеновград

Общинска комисия ще следи за спазване на разпоредбата

Общинска комисия по водно-спасителна дейност бе създадена в Асеновград. Тя ще следи за поставяне на предупредителни и забранителни знаци и табели на опасните за къпане и плуване зони. Ангажимент по изпълнението на тази задача имат наематели, концесионери, кметове и кметски наместници на населени места, в землищата на които има водни площи.

Представителите на РЗИ – Пловдив следва да организират провеждането на системен контрол и проверки на плувните басейни. Стриктно ще се следи за извършването на дезинфекционни и дезакаризационни мероприятия.

По време на спортни мероприятия и състезания, които се провеждат на водни площи, следва да се назначава дежурна линейка и лекар. Задачата на Общинския съвет на БЧК пък (самостоятелно или съвместно с Областния съвет на БЧК) ще трябва да провежда системна профилактика по водно спасяване на територията на община Асеновград за недопускане на удавяния.

Ръководството на общинската администрация съобщава, че къпането и плуването на територията на общината може да се извършва само в охраняеми водни площи, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на Наредбата за водно-спасителна дейност. Не се разрешава къпането без осигурени спасители  в река Чая и басейните в населените места на общината.

Къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и други водохранилища не територията на общината – също се забраняват.

Информацията е предоставена и до знанието на кметовете, кметските наместници и жителите на населените места от общината, концесионери и наематели на язовири.

Подобни статии

Top