Задава се ОП „Зелени системи“ на Пловдив

Обединяват „Чистота“, „Градини и паркове“ и „Дезинфекционна станция“

Пловдив дочака своята структура „Зелени системи“. Новата организация обединява три настоящи общински предприятия – „Чистота“, „Градини и паркове“ и „Дезинфекционна станция“, предава репортер на DCnews.bg. Предложението за сливане вече е представено пред пловдивчани на сайта на Общината.

Според документацията „Зелени системи“ ще е с обща численост от 1358 души, от които 1282 щатен персонал и 76 сезонни работници, осъществяващи дейност в направленията озеленяване, чистота, дезинфекция, дезинсекция и дератизация, управление на компостирараща инсталация и поддръжка на речните корита. Рокадата трябва да повиши гъвкавостта и ефективността на трите отделни към момента ОП-та, които се занимават с взаимно свързани, взаимно допълващи се и понякога препокриващи се дейности.

Не на последно място – създаването на едно ново общинско предприятие ще допринесе за намаляване броя на администрацията и финансовите разходи, както и повишаване на икономическата ефективност и качеството на работа, посочват от Общината.

 

Подобни статии

Top