Заем за 4 проекта на стойност близо 60 млн. договаря Общината

Градската управа проведе консултации с политически представените в ОбС – Пловдив групи

Градската управа запозна лидерите на политически групи в Общинския съвет с възможността за финансиране на четири големи инфраструктурни обекта от Фонда за градско развитие за Южна България по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година с инвестиционен проект „Подобряване и модернизация на градската среда в Пловдив“. Проектите, с които Общината кандидатства пред Фонда за устойчиви градове са:

изграждане на подлеза „Модър – Царевец“ и реконструкция на ул. „Модър“ в участъка от бул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи Димитър“;

реконструкция на кръстовище на бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица“ – юг или т.н. пробив до Водна палата;

реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от надлез „Родопи“ до бул. „Македония“;

нов мост над река Марица, свързващ районите „Северен“ и „Западен“.

Условието, за да започне официални преговори с Фонда за получаването на заем, е съгласието на Общинския съвет.

Приключваме една много тежка година, а следващата няма да е по-лека, но градът трябва да продължи да се развива. Обектите, които предлагаме ще подобрят пътните връзки между районите и с тяхната реализация целим облекчаване на трафика, е заявил в началото на срещата кметът Здравко Димитров. По думите му за тези обекти има пълна проектна готовност, приключили отчуждителни процедури и строително разрешение.

Обектите са на обща приблизителна стойност 60 000 000 лева и са избрани, защото не могат да участват за европейско финансиране през следващия програмен период, но остават приоритет на Общината. Второ, фондът финансира само обекти от линейната инфраструктура в пълна готовност за стартиране, е обяснил на свой ред ресорният зам.-кмет Пламен Райчев. По думите му фондът дава добри условия при кредитирането като очакваната лихва ще е 0,6% за срок от 20 години и с три години гратисен период.

За останалите приоритетни инфраструктурни проекти общината ще кандидатства за безвъзмездно финансиране през новия програмен период.

Подобни статии

Top