Закриват дома за хора с увреждания в Пловдив, правят нов?

Зам.-министър Деница Николова: Изграждаме нови 74 социални центъра за грижа на възрастни с увреждания в страната и започваме закриване на старите домове

Пловдив е един от градовете, където ще бъде закрит дома за възрастни с увреждания и ще бъде изграден нов социален център. Това съобщи зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на информационен ден за представяне на социалната програма с участието на експерти от общините бенефициенти.

Строителното министерство ще инвестира над  41 млн. лв. в изграждането на  6 дневни центъра за подкрепа на лица с форма на деменция и 68 центъра за грижа на възрастни хора с умствена изостаналост и психични разстройства в 29 общини на страната. Финансирането се осигурява от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР).

Идеята е възрастните хора с увреждания  да живеят в по-добри места от съществуващите в момента домове. Сегашните социални заведения ги изолирали от обществото, поясни Николова. Тя напомни, че по ОПРР от предишния програмен период, в страната са изградени 132 центъра за настаняване от семеен тип и 26 защитени жилища за децата в риск. Това дало възможност старите домове да бъдат закрити. Преустроени били и 8 центъра за медико-социални грижи за деца от  0 до 3 години.

Зам.-министърът поясни, че политиката за деинституционализация на децата продължава, но сега ще се изграждат дневни центрове и места за обществена подкрепа, както и преходни жилища за деца в риск във възрастовата група от 15 до 21 години. „Така ще закрием и останалите стари домове за деца, лишени от родителски грижи“, каза още Николова.

Пловдив е единствената община, която ще получи средства за подобна дейност в областта.

Подобни статии

Top