Залесяват земи край Раковски

Община Раковски започна залесяване на горския си  фонд след близо четвърт век

След повече от 25 години община Раковски стартира възобновяване на горските си теротории. След промяна в закона за горите през 2011 г. общините сами трябва да  организират залесяването, съобщиха от общинския пресцентър.

„Първите залесявания са през 2000 г.  по договор с горско стопанство Стряма, сега ДГС „Тракия“. Създадени са върху земеделски земи общинска собственост със средства изцяло от Държавна Агенция по горите. Земите са по поречието на р. Стряма в землището на с.Стряма  на площ 250 дка. Последното залесяване е през 1996 и 1997г. Оттогава до настоящият момент  залесяване не е имало“, обясни инж. Евгени Дидов от фирмата-изпълнител.

Освен че се стопанисват съществуващите горски площи, започват да  се създават и нови. Първият терен с площ от 20 дка бе залесен в присъствието на кмета на Раковски.

„Горският фонд на община Раковски е много малък и не е рентабилно да се поддържа екип от специалисти и експерти,  както и специализирана техника.  За поддържането на общинските гори  общината  възлага  това на оторизирана в тази сфера фирма. Тя залесява, отглежда и организира използването на дървесината  за нейна сметка според общинския горски план. По договор общината има само контролни функции и не заплаща нито стотинка“, поясни Павел Гуджеров.

В момента се засаждат 550 фиданки хибридна топола. Работи се по метода дълбочинно залесяване чрез сондиране.  Залесява се на 1.50 /1.80 м. дълбочина. На места терена е доста тежък  заради тежката глинеста почва, обясниха изпълнителите.

След залесяването лесовъдите от фирмата, наета за това, ще полагат грижи за растежа на засадените вече млади култури. Отглеждането ще продължи 5 години с окопаване,  боядисване на стволовете, поливане, филизене и кастрене. След 15 години дръвчетата ще бъдат готови за ползване според изготвения през 2015 г.  горски план за територията на община Раковски.

Предстои да бъдат залесени още 10 дка общински площи в землището на град Раковски.

Подобни статии

Top