Зам.-министър връчва дипломи на шивачки в Пловдив

Зам.-министър връчва дипломи на шивачки в Пловдив

Социално предприятие дипломира успешно завършили курсисти

Зам.-министърът на образованието Деница Сачева ще връчи днес дипломи за професионална квалификация на успешно положилите изпит жени в социалното предприятие „Шивашка работилница”, управлявано от Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“ (НАРД).

Това ще стане от 10.00 часа, в социалното предприятие в Комплекса за социални услуги (КСУ) „Св. Георги” (Пловдив, бул. „Цариградско шосе” № 102, сграда СУПЦ, ет. 4).

От създаването на предприятието през 2015 г. до настоящия момент

професионалното си дуално обучение завършиха над 30 жени. Те бяха трайно отпаднали от пазара на труда и за тях обучението се оказа единствен шанс и реална възможност за професионална реализация. На всички беше предложена работа в шивашка фирма в района.

Социалното предприятие бе създадено от Фондация НАРД като част от стратегията на организацията за подкрепа и развитие на социалното предприемачество в България. Целта е хора с нисък социален статус и от уязвими групи да получат шанс за обучение и реализация на трудовия пазар чрез придобиване на социално-трудови и професионални умения по шивачество.

Снимка: работа-вахтой-в-москве.рф

Подобни статии

Top