Зам.-ректорът на УХТ доц. Христо Спасов: Предстои странна и трудна година за кандидат-студентите

Първият пробен изпит в Университета по хранителни технологии ще се проведе на 26 април. Това съобщи пред DCNEWS зам.-ректорът по учебната част в УХТ доц. д-р инж. Христо Спасов. Доц. Спасов е дългогодишен преподавател в катедра „Технология на виното и пивото“ при УХТ Пловдив и неин ръководител. Той е и един от водещите енолози у нас.  С него разговаряхме за това, как ще премине кандидат-студентската кампания тази година и пред какви предизвикателства са изправени не само кандидат-студентите, но и университетите и по-специално УХТ. 

– Доц. Спасов, как ще протече кандидат-студентската кампания в условията на пандемия?

– Всъщност при нас по традиция се кандидатства по документи, т.е. използва се матуритетната оценка, заедно с оценките по химия и математика, като в матуритетните оценки можем да използваме и тези по български език, по химия и по математика, т.е. много отворени сме от тази гледна точка. За различните специалности се използват различни оценки. Но тъй като като кандидатстват и хора, които са завършили в предишни години и нямат матуритетни оценки, а от друга страна явяването на изпит позволява да се получат по-висока оценка, с което да бъдат по-конкурентни при класирането за отделните специалности, именно затова поддържаме тези изпити.

Обикновено имаме два предварителни и един основен, след реалното подаване на документите, така беше и тази година. Те бяха предвидени за 11 април, за 6 юни – вторият и около 4-5 юли – същинският приемен изпит. При така създалата се ситуация нямаше как да ги проведем, поне първия, с идеята да вземем решение, когато има малко повече яснота какъв е периодът, в който ще има неприсъственост. Когато започна извънредното положение, а после го удължиха, разбрахме, че няма накъде и, че трябва да търсим друг начин. Така взехме нрешение да използваме съществуващата при нас платформа за дистанционно обучение – един неин модул за създаване на тестове и компютърните ни специалисти дадоха възможност, тя да бъде развита и да можем да я използваме за провеждане на онлайн кандидат-студентски изпити.

В предишни години сме имали възможност за онлайн кандидатстване, но всички изпити винаги са били присъствени. Тази година отново сме създали условията за онлайн регистрация, но вече и самият изпит може да бъде онлайн. Той не е променен, това са тестове по химия математика от закрит тип. Те съдържат 25 въпроса, всеки от които има дадени възможни отговори, от които трябва да бъде избран верният отговор. Времето, което се дава за работа с този тест е 1 час, а резултатът става ясен веднага, след като кандидат-студентът го реши. В присъствения вариант, налагахме един шаблон върху изпитните работи и веднага се виждаха верните отговори, а след това се генерираше оценката по шестобалната система.

– А как ще бъде сега и кога ще бъде първият предварителен изпит?

Първият предварителен изпит ще бъде на 26 април. Тестовете са качени в нашата платформа. Ние ще изпълним процедурата по тегленето на варианта на тест, който ще се падне в съответния ден, когато ще бъде изпитът. Сутринта ще бъде изпитът по математика, а следобед – по химия. След като бъде изтеглен тестът от съответна комисия, в точно определен час той ще бъде активиран, т.е. достъпен за хората, които ще държат изпит и имат входящи номера. Това са хората, които са се регистрирали, платили съотвените такси и ще бъдат уведомени, че в точно определен час тестът ще бъде активен и ще могат да работят по него. Точно след 1 час тестът ще бъде деактивиран. След като приключат работата си по теста, автоматично те ще видят на екрана си резултата, който са получили, т.е. оценката по шестобалната система, която са получени.

За да ограничим възможността за нерегламентирано поведение на кандидат-студентите, сме предвидили възможност в системата да се разбърква поредността на въпросите на теста, както и поредността на възможните отговори на всеки въпрос. Компютърното разбъркване е на случаен принцип, така че на практика всеки кандидат-студент се явява на един уникален тест, гененриран специално за него. Считаме, че заедно с времевото ограничение, до голяма степен ще се лимитира възможността за нелоялно поведение на кандидат-студентите.

– Т.е. няма да проверявате всеки един от кандидатите дали е сам или не в помещението, в което прави теста?

– Вие знаете в какъв век живеем и какви са техническите възможности. И всъщност може да се каже, че подобни мерки създават усещането за контрол, но контролът едва ли е по-голям от този, който ние осъществяваме. Всеки университет преценява как ще осъществи изпита си. За нас по-важна е грижата за самите кандидат-студенти, да им създадем условия, за да работят нормално. И тъй като го правим за първи път, а времево те ще са ограничени, ние сме ги информирали, че имат възможност да направят един тренировъчен тест, който да им позволи, в деня на същинския тест да нямат технически проблеми и да нямат стрес от решаването на чисто технически препятствия. Целта е да видят как изглеждат нещата. Този пробен тест ще бъде активен в деня преди изпита и считам, че ще е от полза за кандидат-студентите.

– Какъв е срокът за подаване на документите?

Документите могат да се подават до 22 април, защото самият начин, по който става кандидатстването, изисква известно време, след като те се регистрират и посочат  на кой изпит желаят да се явят. Всеки кандидат-студент получава имейл от системата, в който им е посочена банковата сметка и сумата, която трябва да платят, в зависимост от това един или два изпита са заявили. След това те трябва да преведат парите, а нашата система трябва да има физическото време да провери, дали тези пари са преведени. Чак след това кандидат-студентът получава регистрационния си входящ номер, който ще му бъде нужен за вход в самата система. Именно затова на нас ни трябва време и преценихме, тъй като изпитът е в неделя, че 22 април е последният момент, в който да позволим регистрация, за да може своевременно да протекат останалите процеси и да няма проблем при явяванене на изпит. 

1 2

Подобни статии

Top