Замерват качеството на атмосферния въздух в район „Северен“

Инициативата е в изпълнение на утвърден от Министерството на околната среда и водите годишен график

Допълнително изследване качеството на атмосферния въздух ще се проведе на територията на район „Северен“, съобщиха от дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на Община Пловдив. Като цяло замерването е в рамките на  51 денонощия, разпределени в четирите сезони на годината. За летния период започва днес и приключват на 9 юли. Инициативата е в изпълнение на утвърдения от Министерството на околната среда и водите Годишен график за извършване на измерване на КАВ за календарната 2020 година.

Припомняме, че при извършените допълнителни индикативни замервания през пролетния период на 2020 г. на територията на Пловдив не са наблюдавани превишения на нормите на атмосферните показатели, определящи КАВ. След края на измерването на регистрираните концентрации на вещества в атмосферния въздух за определения период от време ще се направи оценка и анализ на атмосферния въздух. Резултатите от обследването на летния период ще бъдат допълнително оповестени.

Превишенията на прахови частици през топлото полугодие на годината се дължат основно на емисии от автомобилния транспорт, съчетани с неблагоприятни метеорологични условия – засушаване, високи температури, безветрие.

Подобни статии

Top