Започна данъчната година в община Асеновград

5% отстъпка за платилите до края на април данъците си за цялата година

Кампанията за плащане на данъци в Асеновград вече е активна.

Община Асеновград уведомява физическите и юридическите лица, че от края на месец януари стартира кампанията по заплащане на всички видове местни данъци, както и на такса битови отпадъци за 2020 г. В сравнение с предходната година размерът на всички местни данъци е запазен.

Припомняме, че е изменена само таксата за битови отпадъци за 2020 г. За жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица за Асеновград тя е 4 промила върху данъчната оценка на имота, а за нежилищни имоти е 8,1 промила върху данъчната основа на имота.

Сроковете за заплащане на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2020 г. са съответно на две равни вноски – до 30.06.20 г. и до 31.10.20 г. Предплатилите задълженията си за цялата година в срок до 30.04.20 г. ще ползват отстъпка 5%.

Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград, сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2020 г. са както следва:

Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства:

Срок за плащане на 2 равни вноски:

1-ва вноска: до 30.06.20 г.

2-ра вноска: до 31.10.20 г.

Патентен данък:

Срок за плащане – на 4 равни вноски:

1-ва вноска – до 31.01.20 г.

2-ра вноска – до 30.04.20 г.

3-та вноска – до 31.07.20 г.

4-та вноска – до 31.10.20 г.

Туристически данък: Срок за плащане – до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Местните данъци и такси освен на касите в Информационния център на община Асеновград и по банков път, могат да бъдат платени и в офисите на Български пощи, както и на „Изипей”.

Подобни статии

Top