Започна изграждането на новата детска градина „Каменица“ в Пловдив (СНИМКИ/ВИЗУАЛИЗАЦИИ)

Над 130 деца ще посещават градината

Започна изграждането на новата детска градина „Каменица“ в Пловдив. Над 130 деца ще посещават градината, когато тя бъде готова. Символична първа копка на обекта днес направиха кметът Здравко Димитров и заместник-кметът „Строителство и инвестиции“ Пламен Райчев. С това те дадоха старт на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив“ “ по Оперативна програма „Региони в растеж“,  Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“.

Общата сума на проекта е 8 660 036.21 лева, от които – европейско финансиране – 7 361 030.78 лв. и национално финансиране – 1 299 005.43 лв., а продължителността е 30  месеца или до юли 2023 г.

„Използваме положителните температури и хубавото време и скоростно наваксаме със строежа на детската градина. Имаме гаранция от строителите, че ще бъде завършена в срок и ще получим ново детско заведение, отговарящо на всички европейски норми“, посочи кметът Здравко Димитров и подчерта, че районът има нужда от по-голяма детска градина, тъй като е гъсто населен.

Той съобщи, че в скоро време ще започне строителството на още една детска градина в кв. „Съдийски“, работи се и по заданието на нова детска ясла до строящата се в момента детска градина на бул. „Александър Стамболийски“.

В рамките на управленския мандат ще бъде изпълнен планът за нови детски градини“, допълни кметът.

1 2

Подобни статии

Top