Започна изграждането на втори етап от велоалеята в Асеновград - DC news

Започна изграждането на втори етап от велоалеята в Асеновград

Трасето  е с дължина 280 метра

Изграждането на втори етап от велоалеята стартира през тази седмица. Трасето обхваща участъка от моста на ул. „Васил Левски“ до градски басейн и е с дължина 280 метра.

Предвижда се трасето да минава върху съществуваща алея между съществуващият колектор и спортна площадка . Велоалеята е с габарит 2,50 м., като включва две ленти за движение по  1 м. и бордюри двустранно по 0,25 м.

Строителните  дейностите, които ще се извършат са – изкопни работи, демонтаж на съществуващи бордюри, монтаж на жълти бетонови ивици, асфалтиране и други съпътстващи дейности.

Движението ще бъде двупосочно, ще бъде направено с така наречения цветен асфалт.

Предвижда се до 15 септември строителството по  велоалеята да е  приключило, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба и техническата спецификация.

Чрез велоалеята ще се осигури сигурност и удобство при придвижването на участниците в градското движение – пешеходци, велосипедисти.

Подобни статии

Top