Започна мащабен ремонт на улици в кв. „Гладно поле“

„На обектите вече се работи, надяваме се в най-кратки срокове и с малко повече търпение тази част на район „Източен“ да бъде напълно обновена и да използваме добре изградена и нова инфраструктура тук и в целия град“, посочи заместник-кметът Пламен Райчев по време на пресконференцията, която се проведе по-рано днес. По думите му се планира поетапно строителство, но строителните обекти, които трябва да се реализират са доста, а има и съответните срокове за изпълнение и усвояване на средствата от оперативните програми.

„Поетапната подмяна на паважната настилка с асфалтова ще подобри качеството на въздуха“, заяви кметът на район „Източен“ Иван Стоянов и допълни, че Министерство на отбраната е дарило терен на Община Пловдив, където ще се проектира нова улица, пресечка на ул. „Георги Странски“ и така зоната около военното поделение ще се облагороди.

За момента северното платно на бул. „Санкт Петербург“ няма да се затваря, тъй като ще се ремонтира само тротоарът и ще се подменят бордюрите. Едва когато се стигне до фрезоване на асфалта, движението на автомобилите ще бъде пренасочено, но се очаква полагането на новата настилка да стане бързо, тъй като няма да има подмяна на водопровод.

Затварянето на улиците ще става поетапно и на участъци, за да не се затруднява трафика.

По-конкретно за проект „Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие „Гладно поле“:

По Оперативна програма „Региони в растеж“,  Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“:

Общата сума – 11 886 112.50 лева, като от тази сума:  9 264 652.50 лева е БФП (безвъзмездна финансова помощ); 2 621 460.00 лева е собствен принос.

Продължителност – 30  месеца.

Дата на стартиране: 29.10.2020;

Дата на приключване: 29.04.2023;

Целта е да допринесе за обновяването на зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие „Гладно поле”, с което ще се създадат предпоставки за оптимално използване на териториалните ресурси и за инвестиции в пловдивска икономика на знанието. Заложени са действия за подобряване на градската околна среда, намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума чрез комплексно обновяване на транспортна инфраструктура. В резултат ще се повиши транспортната достъпност и свързаност на икономическата зона, което ще представлява първа стъпка от дългосрочната визия за нейното бъдещо развитие като фокус на инвестиции и високотехнологични дейности.

Очаквани резултати:

1. Изграждане на улична мрежа ( главна и второстепенна) с благоустрояване и паркиране в рамките на пълния уличен профил, включително на пълна подземна техническа инфраструктура и зеленина за широко обществено ползване: бул. „Санкт Петербург“, ул. „Тодор Гатев“ – в участъка от ул. „Богомил“ до о.т.85.

2. Реконструкция, включително разширяване на ул. „Лев Толстой“ / от ул. „Генерал Радко Димитриев“ до ул „Богомил“ / и изпълнение на улично озеленяване;

3. Рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ / от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Санкт Петербург“/ и ул.„Радко Димитриев“ / от ул. „Лев Толстой“ до ул. „Георги Странски“ , улично озеленяване и прилежащи обществени зелени площи.

1 2

Top