Хората с увреждания вече подават заявления за електронни винетки

Почти половината винетки от миналата година изтичат през януари

Голям брой електронни винетки, раздадени на хора с увреждания от  Дирекция „Социално подпомагане“ изтичат през януари, съобщиха от дирекцията. Оттам информират, че с цел опазване здравето на гражданите и служителите заявления-декларации за безплатна електронна  винетка могат да бъдат подавани по следните начини:

  • На място – във всички приемни на ДСП-Пловдив в града.
  • По електронен път – чрез системата за сигурно електронно връчване.
  • По електронен път – на e-mail: ao@asp.government.bg;
  • По пощата, чрез лицензиран пощенски оператор, със следните данни за получател:
    Дирекция „Социално подпомагане“ Пловдив , бул. „Руски“ № 13, гр. Пловдив, п.к.4000

Всяка електронна винетка важи за една година, считано от датата на издаването ѝ.

Заявления-декларации се подават по НАРЕДБА № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Заявление-декларация може да бъде изтеглено от адрес:

https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/instruktsya-za-polzvane-na-elektronni-administrativni-uslugi

Към заявление-декларацията не е необходимо да се прилагат никакви други документи.

От дирекция „Социално подпомагане“ напомнят, че право на винетка имат лица с увреждания , които притежават автомобил с до 2000 куб.см  обем на двигателя и до 160 конски сили.

Оттам припомнят, че за 2020 г. в пловдивската дирекция са подадени  12 009 винетки, като само за м. януари 2020г. техният брой е 5 646 (почти половината).

От дирекцията препоръчват на гражданите да се възползвате от всички дадени възможности за подаване на заявление-декларация, посочени по-горе с цел избягване струпвания пред приемните.

Подобни статии

Top