Започна приемането на творби за участие в конкурса за поезия „Добромир Тонев“

Конкурсът е за автори до 45-годишна възраст

Започна приемането на творби за участие в ХI-тия национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“, съобщиха от Община Пловдив. Конкурсът е за автори до 45-годишна възраст. Той е анонимен, а темата – свободна. Всеки участник може да представи от едно до три свои стихотворения. Кандидатства се само с творби, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса, и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.

Желаещите трябва да изпратят творбите си до 15 септември 2021 г., включителнона адрес: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, Община Пловдив, отдел „Култура, археология и културно наследство“ за Конкурса за поезия „Добромир Тонев“. (Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.) 

Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:

  • стихотворенията (неподписани), отпечатани в три екземпляра;
  • по-малък, ненадписан, запечатан плик с личните данни на участника: трите имена, ЕГН, постоянен адрес, имейл и телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението.

Представените творби, както и данните от малкия плик, задължително трябва да бъдат написани на компютър. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Наградният фонд, осигурен от Община Пловдив и партньори, е както следва: 

От Община Пловдив:

  • Първа награда – 600 лв. и грамота
  • Втора награда – 400 лв.  и грамота
  • Трета награда –  200 лв. и грамота

 Специални награди от партньори:

  • Парична награда  – 200 лв. и грамота, осигурени от Филологически факултет на ПУ „П.  Хилендарски“.
  • Специална награда за млад поет –  300 лв., осигурена от Радио Пловдив;
  • Вечеря и нощувка за двама в хотел „Одеон“ – Пловдив.

Церемонията по награждаване на победителите в конкурса ще се състои в навечерието на годишнината от рождението на поета – 9 октомври 2021 г., събота, от 18:00 ч., в Културен център „Тракарт“, Пловдив, подлез „Археологически“.

Организаторите не поемат разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците от други населени места, поканени за получаване на наградите.

Ръкописите не подлежат на връщане.

За допълнителна информация: 032/ 635 382, e-mail: d_tonev_konkurs@plovdiv.bg

Подобни статии

Top