Започна регистрацията на нови домашни любимци

Таксата от 30 лева се плаща до 31 март

Община Пловдив започва годишната си кампания за регистрация на домашни кучета и събиране на годишната такса. Според Закона за местни данъци и такси – в тримесечен срок от придобиването на домашния любимец, всеки собственик е задължен да подаде декларация в общината/кметството по постоянен адрес и да регистрира животното. До 31  март трябва да се плати и годишна такса, която е определена от Общинския съвет и е в размер на 30 лв.

Годишната такса може да се заплати, както на каса в съответния административен район по местоживеене на собственика, така и по банков път на посочените по-долу банкови сметки при „Инвестбанк“ АД:

За район „Централен“ – BG66IORT 73753102000100

За район „Източен“ – BG65IORT 73753102000700

За район „Западен“ – BG16IORT 73753102001000

За район „Северен“ – BG64IORT 73753102001300

За район „Южен“ – BG15IORT 73753102001600

За район „Тракия“ – BG17IORT 73753102000400

Като основание за плащането на сумата от 30.00 лв, собствениците е необходимо да отбележат годината, за която плащат таксата и индивидуалния номер на картона на кучето. Всеки собственик на регистрирано вече куче може да провери за пропуснати плащания за предходни години на т. нар. „такса куче“ на сайта на Община Пловдив: https://www.plovdiv-dogs.com/.

Подобни статии

Top