Започна възстановяването на Карлово от огромните щети, нанесени от пороя - DC news

Започна възстановяването на Карлово от огромните щети, нанесени от пороя

Част от екипа на звено „Чистота“ почиства дворовете на най-пострадалите домакинства

Започна възстановяването на Карлово от огромните щети, нанесени от пороя на 22 август.

Комисия, сформирана от Общинския кризисен щаб, описва пораженията върху инфраструктурата. Втора комисия, съвместно със служители от Дирекция „Социално подпомагане“, описва щетите в домовете на пострадалите.

Част от екипа на звено „Чистота“ почиства дворовете на най-пострадалите домакинства; друга част – разпределена по райони в града, чисти наносите и пясъка по улиците. Продължават да работят багери.

Четири аварийни екипа със специализирана техника от София, изпратени от кмета на столицата Йорданка Фандъкова, както и доброволци, оказват помощ в Професионалната гимназия по железопътен транспорт.

Общинският кризисен щаб продължава да действа в непрекъснат режим на работа. Поискана е помощ от 61-ва Стрямска механизирана бригада за ликвидиране последствията от наводнението.

Ръководството на общината благодари на граждани и организации за оказаното съдействие.

През 2014, 2016 и 2017 години Община Карлово кандидатства в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет – за дейности, недопускащи затлачване на дере „Меден дол“ и осигуряване на висока пропускателна способност. До момента от комисията не са отпуснати никакви средства. Дере „Меден дол“ е цялостно почиствано през 2019 и 2021 години.

Снимка: bTV

Подобни статии

Top