Започва акция „Зима“, три кампании са включени в нея

Служителите от Пътна полиция призовават водачите към безопасно шофиране при зимни условия

Полицаи от ОДМВР – Пловдив участват в традиционната за пътна полиция акция „Зима“, която се провежда от днес до 30 ноември. Целта й е да се фокусира вниманието на водачите към рисковите фактори по пътищата през есенно-зимния сезон и да се ограничи броят на пътнотранспортните произшествия.

В хода на акцията са планирани три кампании:

–  “С безопасно пътно превозно средство през зимата“.

Насочена е към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. и се осъществява за  времето от 1 до 10 ноември.

При регистрация и пререгистрация на ППС ще се извършва проверка на светлините за тяхната изправност и съответствие с нормативните изисквания. Съвместно с местните власти ще се планират и извършват проверки за наличието на регистрация, както и за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията.

Особено внимание ще бъде обърнато на контрола за спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа. Административно отношение ще се взема спрямо водачите при установяване на движещи се ППС без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти, неизползващи светлоотразителна жилетка при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост в нарушение на чл. 80, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

На санкции ще подлежат и водачи на ППС с животинска тяга, движещи се през тъмната част на денонощието без светлоотразителни жилетки в нарушение на чл. 106, ал. 2 от ЗДвП.

1 2

Подобни статии

Top