Започва европейска седмица в „Северен“

Европейска седмица за намаляване на отпадъците /ЕСНО/ започва в пловдивския район „Северен“.

Тя ще продължи до 25 ноември 2018 г. и целта ѝ е по-голямата осведоменост на гражданите относно устойчивото използване на ресурсите и управление на отпадъците.

Темата за 2018 г. е „Предотвратяване образуването на опасни отпадъци”.

В периода от 19-ти до 23-ти ноември община Пловдив ще проведе кампания за събиране на излезли от употреба гуми, отработени масла и негодни за употреба батерии и акумулатори.

Тези отпадъци гражданите могат да предават в събирателен пункт на адрес гр.Пловдив, район „Северен”, ул. ”Георги Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД от 09.00 до 17.00 часа.

„Призовавам жителите на район „Северен” да се възползват от предоставената възможност и да предадат в пункта опасните отпадъци от домовете си. По този начин ще предотвратим риска за здравето на хората и замърсяването на околната среда.” – коментира Ральо Ралев.

Подобни статии

Top