Започва кандидатстването в първи клас за учебната 2020/2021 година

Важно за пловдивските родители!

От днес стартира подаването по електронен път на заявления за кандидатстване за прием на ученици в първи клас в общинските училища на Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Най-важното е родителите да подават вярна и точна информация за адресната регистрация на техните деца (настоящ и постоянен адрес, година на регистрация и др.), данни за другите деца в семейството и всички други обстоятелства, въз основа на които ще бъде класирано тяхното дете. При подадени неверни данни след класирането детето няма да бъде записано и ще участва в следващо класиране за останали свободни места.

Родителите следва да са спокойни, защото свободните места, които отговарят на утвърдения училищен план-прием, са значително повече от децата, които се очаква да бъдат записани в първи клас за учебната 2020/2021 година. Училищата имат срок до 27 април (включително) да въведат в електронната система всички свободни места за първото класиране.

Родителите на децата, родени през 2013 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас, могат да се регистрират и да подадат заявления за участие в първото класиране за своите деца онлайн на адрес priem.plovdiv.bg. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията, а е важно да бъде спазен само крайният срок.

1 2 3

Подобни статии

Top