Започва кандидатстването за помощи за неприети в детска градина деца

Новите разпоредби включват възможности за определяне на райони за обхват на децата в общините с районно деление

Родителите на неприетите в детска градина деца вече могат да кандидатстват за компенсиране на извършените разходи пряко свързани с обучението и отглеждането на децата им през учебната 2021/2022 година.

Изменението и допълнението на „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места“ влезе в сила на 21 септември: https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2137210405

Новите разпоредби включват възможности за определяне на райони за обхват на децата в общините с районно деление.

Действащи студенти, които са последна година от обучението си по специалностите „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ще могат да осъществяват дейности по отглеждане и обучение на децата съгласно допълнението на чл. 4, ал. 4 от Наредбата.

Отново за учебната 2021/2022 г. се подава заявление по образец съгласно приложение № 1 в Община Пловдив, отдел „Образование“, ул. „Цариброд № 1 или във формат PDF на e-mail: education@plovdiv.bg, по настоящия адрес на детето. Сроковете за подаване са, както следва:

– в срок до 5 ноември – за получаване на компенсации за цялата учебна година;

– в срок до 5-о число на месеците от декември до юли следващата календарна година – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

 

Важно условие е кандидатстващите да отговарят на 6 изисквания едновременно, които са подробно описани на сайта на Община Пловдив, в секция „Образование“: https://www.plovdiv.bg/item/education/kompensirane/

След проверка на подадените заявления родителите, които имат право да получават компенсиране на разходите, ще бъдат уведомени.

Актуална информация за нормативния акт и свързаните с него указания за родителите за учебната 2021/2022 г. се намират на електронната страница на Община Пловдив, сектор „Образование“: https://www.plovdiv.bg/item/education/kompensirane/

Подобни статии

Top