Започва кандидатстването за прием в първа група на детските градини в Пловдив

За Новата година

За родените през 2017 година деца, които навършват 3-годишна възраст през 2020 г. и следва да постъпят в първа възрастова група в детските градини през учебната 2020/2021 г., първото основно класиране ще е на 14 май 2020 г.

Свободните места за него ще бъдат публикувани до утре на сайта на системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив /dz-priem.plovdiv.bg/.

Крайният срок за подаване на заявленията по електронен път за новосформираните първи групи е 12.05.2020 г. За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорите на детските градини, които са първо желание за прием (за тях крайният срок е 11.05.2020 г.).

По-ранната регистрация не дава предимство при класиране.

При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението,  родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението.

За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото.

Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията. Записаните деца за първа възрастова група следва да постъпят на 15.09.2020 г., с изключение на децата, навършващи 3-годишна възраст след 30.09.2019 г. Те могат да постъпят на 15.09.2020 г., при желание на родителите, или при навършване на 3 години, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Бяха публикувани и резултатите от първото за тази година текущо класиране за прием на децата в детските градини и ясли, проведено на 7 януари 2020 г.

В него участваха 527 деца, които кандидатстваха за обявените 219 свободни места. От всички участвали в класирането деца, 385 са на яслена възраст.

1 2

Подобни статии

Top