Започва обследването на ст. „Христо Ботев“

Ръководителят на експертния състав доц. Иван Ростовски посети днес Колежа, същинското обследване стартира в понеделник

Стартира ескпертното проучване на стадион „Христо Ботев“, което има за цел да извърши детайлно изследване на състоянието на конструкцията на съоръжението.

Точно 4 години след преустановяване на строителството на клубния стадион на ПФК „Ботев“, екип от специалисти от „УАСГ – ЦНИП“ ЕООД (Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия – Център за научни изследвания и проектиране) ще определи моментното положение на стомано-бетонната структура.

Ръководителят на избрания от Община Пловдив еспертен състав – доц. Иван Ростовски, посети днес ст. „Христо Ботев“, за да се запознае на място с обекта, по който неговият екип започва работа в началото на следващата седмица.

Детайлното обследване на стадиона включва проучвателни, експертни и изпитвателни дейности, като технически оглед, изследване и документиране на наличните дефекти, пукнатини и повреди в елементите на конструкцията, промените в структурата на бетона, недопустими деформации и провисвания на отделни елементи и много други проучвания.

След края на обследването ще бъде представен доклад за състоянието на конструкцията. Резултатите от него ще бъдат обявени пред обществеността от ПФК „Ботев“.

Подобни статии

Top