Започва подаването на документи за прием в гимназиите

Това ще става по електронен път и на хартия, но само по единия от двата начина

От днес до 7 юли се подават заявления от учениците след завършен седми клас за участие в първия етап на класирането в гимназиите.Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 26 юли до 27 юли 2021 г.

22 училища в Пловдивска област приемат документи за след 7 клас. В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите по музика.

Заявленията могат да се подават онлайн и на хартия, посочиха от Регионалното управление на образованието в Пловдив.  Всеки ученик може да избере само един от двата начина.

При онлайн подаване на заявление, следва да се има предвид следното:

 • входът в електронната система за кандидатстване се осъществява ТУК с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;
 • въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;
 • заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в VIII клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;
 • попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършено основно образование с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;
 • ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането.
 • за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;
 • въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, което е препоръчително при наличие на необходимата техника и Интернет, заявление по образец може да се изтегли от сайта на РУО – Пловдив, където ще бъде публикувано, или да получи, попълни и подаде бланка в един от следните центрове, при спазване на действащите към момента противоепидемични мерки:

Центрове за подаване на документи за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършено основно образование във всяка община на територията на област Пловдив:

Пловдив:

 • ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86
 • СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13
 • СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53
 • СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136
 • СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Асеновград:

 • ОУ „Христо Ботев”, ул. “Цар Иван Асен II” №2

Брезово:

 • СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1

Калояново:

 • ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

Карлово:

 • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4 
  1 2 3

Подобни статии

Top