Започва проектирането на инсталацията срещу наводненията на бул. „Марица-юг“

Ако уличните шахти не поемат водата, тя ще се оттича чрез новото съоръжение директно в реката

Приключиха предпроектните проучвания за ВиК-съоръжението, което ще стопира наводненията при всеки по-интензивен дъжд на бул. „Марица-юг“. Това съобщиха от пловдивския район „Централен“.

Припомняме, че по идея на районния кмет Георги Стаменов и след одобрението на  директора на РИОСВ-Пловдив Стефан Шилев и Цветелина Кънева, директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, бе задействана процедура за поставяне на компенсаторна ВиК-инсталация в пространството под мостовете на Герджика, УХТ и Железния мост – зоната, която се наводнява при всеки по-голям порой.

Нивото на приемната шахта на инсталацията ще е с 5 см по-високо от това на уличната канализация.

Така дъждоприемните шахти ще поемат първите количества дъжд, които измиват автомобилните масла и праха от улиците и отиват в Пречиствателната станция. При по-продължителен порой обаче, ако шахтите не успяват да се справят с количествата насъбрала се вода, тя ще се оттича в новото съоръжение, което пък ще се излива директно в река Марица.

Инсталацията ще е с възвратни клапи, които ще елиминират риска от връщането на вода от реката обратно на булеварда.

Изготвянето на проекта е възложено на екипа на един от водещите ВиК-инженери Ангел Марков, след което предстои да се съгласува с експертите от РИОСВ и Басейнова дирекция.

„Съоръжението е с изключително ниска себестойност, но много висока степен на ефикасност“, коментира кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.

По думите му инсталацията е единствения начин да се реши казуса с наводняването на подмостовото пространство на централния бул. „Марица-юг“.

При осигурено финансиране, се очаква проектът да е готов до есента, а изпълнението му ще отнеме около 2 месеца.

Подобни статии

Top