Започва реставрацията на Куршум джамия в Карлово - DC news

Започва реставрацията на Куршум джамия в Карлово

В проект за над 6 милиона лева са включени 3 знакови паметници на културата

Първа копка на проект „Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в община Карлово“ бе направена на 16 януари пред Куршум джамия. Освен знаковата за района сграда на джамията, в проекта са включени още Патева мааза в Карлово и Павурджиевата къща в Клисура.

„Избрахме днешната дата неслучайно – на 16 януари 1878 година, само седмица освобождението на града, тук е избран първия Градски съвет… Ето защо приемам днешния старт на проекта като поглед в миналото, препратка в настоящето и надежда в бъдещето!“, каза кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов. Той и командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада – бригаден генерал Маргарит Михайлов, направиха първа копка в присъствието на народни представители, общински съветници, граждани.

На пресконференция, предхождаща церемонията по първа копка, кметът д-р Емил Кабаиванов поясни, че проектът е насочен към развитието на цялостния туристически продукт, предлаган от Община Карлово.

„Предвид големия брой обекти на културното наследство в общината, от които 27 – от национално значение, нашата визия е цялата община да се развива като дестинация за културен туризъм с достъп до множество обекти, които да са от интерес на посетителите. Ето защо в проекта са предвидени мерки в два исторически града в общината – Клисура и Карлово, а не само обекти, съсредоточени в Карлово. Трите обекта, включени в настоящият проект, не са реставрирани в предходни периоди и прилагането на мерки за тяхното възстановяване и обновяване са крайно наложителни“, подчерта кметът на общината. Той допълни, че водена освен от основния социално-икономически мотив за реализацията на проекта, Община Карлово счита, че е належащ и поради спешната необходимост от съхраняване и опазване на включените обекти и тяхната прилежаща територия от негативното влияние на климатичните фактори и на увеличаващия се брой посетители, предполагащ физическо разрушаване, замърсяване, нерегламентирани посещения, вандализъм и др.

Архитект Маринела Трифонова от Националния институт за недвижимо културно наследство, която е и ръководител на проектантския екип, представи подробно предстоящите дейности по консервация и реставрация на трите обекта. „Тяхното възстановяване ще бъде от ключово значение за допълване и надграждане на цялостния туристически продукт на общината, разработван и подкрепян в предишни проекти – Старинно Карлово и неговото географско разширяване чрез обхващането на още един важен град от българската възрожденска история“, каза арх. Трифонова.

Общата стойност на проекта е 6 286 736,98 лева. От тях безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е 5 099 172,36 лв. /4 334 296,50 лв. –от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и 764 875,86 лв. национално съфинансиране/. Останалите 1 187 564,62 лв. са от Фонда за устойчиво градско развитие. Изпълнител е консорциум „Карлово 2020“, а срокът за реализация на проекта – декември 2023 година.

Подобни статии

Top