Започва санирането на още два блока в "Източен" и "Северен" - DC news

Започва санирането на още два блока в „Източен“ и „Северен“

Зам.-кметът по строителството Пламен Райчев и кметовете на двата района – Иван Стоянов и Стоян Алексиев, ще дадат старт на строителните дейности

В продължение на изпълнението на проект № BG16RFOP001-1.003-0004 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив – I Етап“ по ОП „Региони в растеж“ днес ще бъде направена символична първа копка и открита строителна площадка на два нови обекта.

В 10,00 часа в присъствието на заместник-кмета по строителство и инвестиции Пламен Райчев и кмета на район „Северен“ Стоян Алексиев ще започне санирането на блока на бул „България“ 47-49 (над очна клиника „Луксор“), а в 11,15 часа Пламен Райчев и кметът на район Източен Иван Стоянов ще дадат старт на дейностите по блока на ул „Жеравна“ 1-3.

Общата стойност на проекта е 3 692 629,44 лв. (безвъзмездна финансова помощ), като съфинансирането от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие е в размер на  3 138 735,03 лв., а националното съфинансиране е 553 894,41 лв.

Основната цел на проекта е обновяване и повишаване на енергийната ефективност в пет многофамилни жилищни сгради. Освен двата блока на бул. „България“ и ул. Жеравна“, в рамките на проекта влиза също сградата на бул. „България“ №196, която бе започната преди месец, а също две сгради на ул. „Иван Гешев“ №30 и бул. „Васил Априлов“ № 83-91.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца и дейностите трябва да приключат до 04 юли 2023 г.

Подобни статии

Top