Започва строежът на детската градина на ул. „Богомил“

Първата копка на градината в район „Източен“ е по повод Деня на детето

В Пловдив започва изграждането на новата детска градина. Първата копка е днес – навръх 1 юни, от 10.00 часа на ул. „Богомил“ 75А.

В сградата ще се помещават 4 групи. Тя ще отговаря на всички съвременни изисквания, предвижда се на  покрива да има слънчева инсталация за битова гореща вода, климатици и централно парно отопление. Детската градина ще разполага също така с плувен басейн и физкултурен салон, а дворът ще бъде озеленен, с катерушки, люлки, пейки, сенници, чешма, пясъчник.

Общата стойност на обекта е 1 950 287 лева. Той е част от проекта BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“.

Подобни статии

Top