Започват консултации за сформиране на СИК в Община Пловдив

Консултациите са във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент

Консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на Община Пловдив ще се проведат на 18.04.2019 г. (четвъртък) от 11.00 часа в сградата на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, Заседателна зала – 2 етаж.

Покана за участие в тях е изпратена към парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и към ръководствата на партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

Консултациите са във връзка с предстоящите на 26.05.2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България и във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс, Решения № 139-ЕП от 10.04.2019 г. и № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 18-ЕП от 14.04.2019 г. на РИК 16 Пловдив.

На консултациите партиите и коалициите следва да представят:

1.      Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:

–          наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

–          имената и ЕГН на предложените лица;

–          длъжността в комисията, за която се предлагат;

–          образование, специалност;

–          телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2.      Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19 март 2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3.      Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица (оригинал или заверено копие);

4.      Писмено предложение за резервни членове на СИК, което да съдържа данните, посочени в т. 1.

 

Подобни статии

Top