Започват консултации за сформирането на подвижните секции

Консултациите са във връзка с местните избори

Във връзка с предстоящите на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове и във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 935-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК кметът на община Пловдив отправя към парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и към ръководствата на партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени покана за участие в консултации за сформиране съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК)  на територията на община Пловдив.

Консултациите ще се проведат от 12.00 часа в сградата на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, Заседателна зала – 2 етаж.

На консултациите партиите и коалициите следва да представят:

1.     Писмено предложение за състав на ПСИК, което да съдържа:

–        наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

–        имената и ЕГН на предложените лица;

–        длъжността в комисията, за която се предлагат;

–        образование, специалност;

–        телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.

2.     Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица (оригинал или заверено копие);

3.     Писмено предложение за резервни членове на ПСИК, което да съдържа данните, посочени в т. 1.

Подобни статии

Top