Започват консултациите за СИК за местните избори през октомври

Консултации за сформиране на СИК за местните избори ще се проведат в Пловдив

Във връзка с предстоящите на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметовеи във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 24-МИ от 11.09.2019 г. на ОИК – Пловдив,  кметът на община Пловдив отправя към парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и към ръководствата на партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени

Консултациите ще се проведат от 12.00 часа в сградата на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, Заседателна зала – 2 етаж.

На консултациите партиите и коалициите следва да представят:

1.      Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:

–          наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

–          имената и ЕГН на предложените лица;

–          длъжността в комисията, за която се предлагат;

–          образование, специалност на предложеното лице;

–          телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2.      Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 юли 2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3.      Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица (оригинал или заверено копие);

4.      Писмено предложение за резервни членове на СИК, което да съдържа данните, посочени в т. 1.

 

 

Подобни статии

Top