Започват консултациите за секционните комисии в Пловдив

Община Пловдив организира консултации за сформиране на СИК

Във връзка с предстоящите на 14 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители и във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК кметът Здравко Димитров отправя покана към парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание за участие в консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК)  на територията на Община Пловдив.

Консултациите ще се проведат  от 16.30 часа в сградата на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, Заседателна зала – 2 етаж.

На тях представителите на партиите и коалициите от партии следва да представят:

1.      Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02 септември 2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

2.      Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица (оригинал или заверено копие);

3.      Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:

–          наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

–          имената и ЕГН на предложените лица;

–          длъжността в комисията, за която се предлагат;

–          образование, специалност на предложеното лице;

–          телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

4.      Писмено предложение за резервни членове на СИК, което да съдържа данните, посочени в т. 3.

Подобни статии

Top