Започват новминациите за „Награда Пловдив“

За първи път има възможност за удостояване със Специална награда „Пловдив”

До  15 април започва набирането на предложения- номинации за удостояване с „Награда Пловдив“ на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната година или за цялостен принос.

Предложенията за присъждане на Награда „Пловдив“ и на Специалната  награда „Пловдив“ се внасят от името на културни институти, образователни институции, неправителствени организации, медии, издателски къщи, културни оператори, други юридически или физически лица.

Предложенията се изготвят по образец (Приложение №1 и Приложение №2) и се подават в електронен вид на e-mail адреса на отдел „Култура, археология и културно наследство“: culture@plovdiv.bg.

В случай, че има приложения, които не могат да бъдат изпратени на електронна поща, същите следва да бъдат входирани в деловодството на Община Пловдив (пл. „Ст. Стамболов“ №1) с кореспондент „Отдел „Култура, археология и културно наследство“ до 15 април.

Предложения, постъпили след посочения срок, не се разглеждат.

Документите – Приложение №1 и Приложение №2 и Статута могат да бъдат изтеглени от страницата на Община Пловдив на адрес: www.plovdiv.bg ( при отваряне на началната страница, ще видите долу в ляво на банер лентата с надпис „Награда Пловдив“)

Според утвърдения Статут на Награда „Пловдив“, специалистите в отделните комисии отличават един творец или колектив от номинираните във всеки от следните  12 категории:

1.       Художествена литература и хуманитаристика;

2.       Художествен превод;

3.       Журналистика в сферата на културата;

4.       Архитектура и естетизация на градската среда;

5.       Музика

6.       Танцово изкуство;

7.       Театър;

8.       Изобразително изкуство;

9.       Аудио визуални изкуства и фотография

10.   Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта;

11.   Произведение на изкуството, предназначено за деца;

12.   Съвременни мултижанрови изкуства.

В новия Статут е включена за първи път и възможност за удостояване със Специална награда „Пловдив” за изключителни постижения и цялостен принос  в областта на изкуството и културата.

Подобни статии

Top