Започват проверки на стопанствата за свине в Асеновградско

Срокът за предоставяне на справките от кметовете е 30 юни

Председателят на Общинската епизооточна комисия и заместник-кмет на Асеновград Тамер Бейсимов, заместник-кметът инженер Петър Петров и представители на Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив се срещнаха с кметове и кметски наместници на населени места в общината по темата за африканската чума по свинете.

От дискусията стана ясно, че в срок до 30 юни кметовете и кметските наместници трябва да представят справка за отглежданите прасета на територията на населените места.

Доктор Михаил Кръстев – представител на ОДБХ, съобщи, че през изминалата година хората, чиито свине са били унищожени, са получили по 300 лева обезщетение. Същите са попълнили и декларация, че за 12 месеца няма да отглеждат прасета. Срокът изтича на 01.09.20 г.и затова ще бъдат извършвани проверки на стопаните. Тези, които са нарушили декларираното от тях, ще бъде наложена санкция. На останалите, които не са отглеждали свине миналата година, но тази имат, ще им се предостави възможността да регистрират животновъден обект, според Закона за ветеринарномедицинската дейност. Целта е животните да се ползват за задоволяване нуждите на домакинството, а не за търговия. В животновъдните обекти хората нямат право да отглеждат женски некастрирани прасета или свине майки.

Задължението на кметовете и кметските наместници е да направят опис на всички животни, отглеждани в населените места на общината, като в това число влизат и пчелините. Срокът за това е октомври – ноември тази година. Представители на ОДБХ – Пловдив ще извършат проверки на стопанските дворове дали всички, отглеждащи свине, са регистрирани. Заявлението ще се подава кметството на съответното населено място, след което същото се предоставя в ОДБХ – Пловдив. Регистрацията е безплатнаи остава за постоянно. Декларация се попълва само при промяна на собственост или брой на отглежданите животни. Процедурата е изготвена в максимално улеснение на хората, уверяват от ОДБХ – Пловдив. Единственият разход за стопаните ще е да заплатят марката при регистриране, след взета проба, резултатът от която е показал, че животното е здраво. Пробата струва 48 лева с ДДС, като ако в едно помещение се гледат няколко животни, изследване се прави само на 1.

Подобни статии

Top