Започват проявите по повод 75 години от създаването на Медицинския университет в Пловдив

Днес стартират първите Пловдивски зимни ендокринологични дни

Първите Пловдивски зимни ендокринологични дни организира секция „Ендокринология и болести на обмяната“ при Медицински факултет – Пловдив, проявата е част от честванията по повод 75-годишнината от основаването на МУ. Форумът започва днес от 14 часа и продължава на 15 февруари, събота, от 9 до 18 часа в Първа аудитория на Аудиторен комплекс. Това е и първото събитие в годината, в която висшето учебно заведение отбелязва 75 години от своето основаване.

Тематиката на събитието е свързана с новата парадигма в управлението на захарния диабет, ревизираната от СЗО класификация на заболяването през 2019 г., съвместните консенсуси на световни и европейски ендокринологични и кардиологични дружества за лечение на захарен диабет тип 2 от 2019 г., данните от приключили в последната година проучвания за сърдечно-съдовите ефекти на най-новите антидиабетни терапии и отделни техни представители; възможности за прилагане на ултрабързодействащи и ултрабавнодействащи инсулинова аналози в лечението на диабета в детска и зряла възраст като моно- и комбинирана терапия, по-широкото навлизане вече и у нас на инсулиновите помпи за лечение на захарен диабет тип 1, главно в детската възраст; мястото на последния в автоимунните полигландуларни синдроми, за които се натрупват нови световни и национални данни и пр.

Академичният състав на Секция „Ендокринология и болести на обмяната“ има възможността и научния потенциал да превърне провеждането на Пловдивските зимни ендокринологични дни в традиционно събитие.

Подобни статии

Top