Запознават бизнеса на Пловдив с капиталовия пазар като източник за финансиране

 Първия по рода си семинар „Капиталовият пазар като източник на растеж за малки и средни компании“

Българска фондова борса (БФБ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) провеждат на 11 април в  гр. Пловдив първия по рода си семинар „Капиталовият пазар като източник на растеж за малки и средни компании“.

Г-н Стефан Стоянов, заместник-кмет „Образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество“ в Община Пловдив ще открие семинара.

Събитието е част от програмата на трите организации за подпомагане развитието на МСП в страната ни.

Участниците в семинара ще се запознаят с начините, по които могат да ползват капиталовия пазар като източник за финансиране на бизнеса си; какво представлява процесът по листване на борса и какви ползи носи публичният статут на една компания в национален и международен мащаб; как може да получат безвъзмездно финансиране за провеждане на първично публично предлагане.

Представители на публична компания ще им разяснят от първа ръка какво представлява на практика животът като публична компания.

Семинарът е предназначен за ръководители и представители на мениджмънт екипи и участието в него е безплатно. Той ще се проведе на 11 април 2019 г. (четвъртък) от 15:00 ч. до 18:30 ч. на , ул. „Златю Бояджиев“ №2, гр. Пловдив.

Подобни статии

Top