Заработи първият STEM център в Асеновград

Той се намира в ПГ „Цар Иван Асен II“

Първият за Асеновград STEM център по природни науки, изследвания и иновации беше открит тържествено. Той е разположен в ПГ „Цар Иван Асен ІІ“ и може да се ползва от всички възпитаници на училището. Част от официалното откриване бе директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество“ Живка Георгиева.

„Искрено благодаря за поканата! Радвам се, че съм част от откриването на първия STEМ център в Асеновград. Професионална гимназия „Цар Иван Асен II“ е едно от бързо развиващите се училища, смея да твърдя, дори в областта. Тук подходите в образованието съчетават знанията със съвременни методики на обучение. Сигурна съм, че функционирането на STEM центъра ще засили още повече интереса на учениците към професията, която са избрали да придобият и по-късно – да практикуват. Вярвам, че преподавателите ще дадат всичко от себе си, за да предадат своя опит на децата, да ги научат да анализират проблемите, да ги мотивират за създаване на иновации в подхода си за представяне на практически решения. От името на кмета на Асеновград доктор Христо Грудев и от свое име пожелавам успешна реализация и професионално развитие, както на учениците, така и на преподавателите и ръководството на училището!“, каза пред присъстващите Георгиева.

Центърът е изграден по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в партньорство с „КЦМ 2000 ГРУП“. Той се състои от две зали с три функционални зони, в която учениците ще развиват своите знания и умения.

С новия STEM център ще се разшири обхватът на изучаваните технологии и ще се добави оборудване по базово електричество, хидравлика и автоматизация. Той е по проект на Министерството на образованието и науката (МОН) и има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите.

Подобни статии

Top