Заради чакалнята на еврозоната: Държавата влиза в Първа инвестиционна банка

Българската банка за развитие ще участва в увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка

Във връзка с искането за присъединяване на Република България към Валутно-курсовия механизъм II (ERM II) и Банковия съюз на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка през 2019 година. ЕЦБ извърши цялостна оценка на шест български банки. Резултатите от оценката бяха публично оповестени на 26 юли миналата година. Прегледът на качеството на активите бе допълнен от стрес тест, който показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите три години (2019–2021). За стрес теста бе приложена същата методология като в стрес теста на Европейския банков орган през 2018 година.

Четири от шестте банки, които бяха обект на цялостната оценка преминаха успешно и през негативния сценарий на стрес теста. Към 31 март 2020 г. „Инвестбанк“ успя да запълни идентифицирания недостиг при негативния сценарий на стрес теста, а към края на 2019 г. и „Първа инвестиционна банка“ също успя да изгради допълнителни капиталови буфери.

1 2 3 4

Подобни статии

Top