Засилват полицейското присъствие по селата в Пловдивско

През миналата година е намалял броят на грабежите и кражбите

Със засилено полицейско присъствие в областта, пловдивската полиция ще гарантира сигурността на живеещите в малките населени места, отдалечени от големия град. Изпълнението на тази задача изисква целенасочена и активна работа и непрекъснат контакт с местните хора, кметове и кметските наместници.

Ефективно присъствие, наблюдение, както и контрол върху криминалния контингент цели да осигури спокойствие и бърза реакция в момент на необходимост.

Липсата на възможности за трудова ангажираност и социалната изолация на цели обществени групи и слоеве от населението са най-честите причини за влошаване на криминогенната обстановка в по-отдалечените от областния град населени места. Застаряването на населението и обезлюдяването допълнително улеснява извършването на посегателства срещу личността и имуществото на тази категория хора.

През изминалата година ОД на МВР-Пловдив предприе широко мащабна акция със специализирани полицейски операции в малките и отдалечени населени места, които вече дават своя положителен резултат върху нивото на битовата престъпност. Значително е намалението на престъпленията против собствеността – при регистрирани 2 867 престъпления през 2019 г., през изминалата година този род престъпни деяния са били 2 651.

Положителен момент в работата по линията е намаляването на броя на грабежите и повишаването на тяхната разкриваемост. Справката сочи, че през 2019 г. са образувани 106 заявителски материала по линията, а през 2020 година заявените престъпления от тази група са 98. Намалял е и броя на регистрираните кражби – през 2020 г. са регистрирани 1782 деяния от вида, само година по-рано те са били 2018.

Върху интензитета на работа през изтеклата година съществено влияние е  оказала и въведената противоепидемична обстановка и засиления полицейски контрол.

Предвид посочените резултати, основен приоритет в работата на служителите на реда в Пловдивска област, ще бъде гарантирането на спокойствие и сигурност на жителите в малките и отдалечени населени места, чрез засилено полицейско присъствие.

Подобни статии

Top