Заявления за продажба на мартеници в Пловдив – само онлайн - DC news

Заявления за продажба на мартеници в Пловдив – само онлайн

Схемата за регистрации ще се активира на 27 януари, сряда

Заявления за издаване на разрешения за продажба на мартеници през 2021 година ще се подават само онлайн, съобщиха от Община Пловдив. Заповедта е издадена от кмета Здравко Димитров, а целта е да се избегнат струпвания на много хора на едно място.

Информация за цялата кампания, подаване на заявления и начин на плащане може да се види на сайта на община Пловдив, раздел „Мартеници 2021“, където са поместени и схемите за определените места за продажба. Системата за подаване и регистрация ще се активира в 8,30 часа на 27 януари, сряда.

 

Разрешенията за ползване ще се издават не по-рано от 01.02.2021 г., като за зона -площад „Стефан Стамболов“ – същите ще се издават със срок на действие до 02.03.2021 година, включително.

 

На всяко физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице ще се издава по един брой разрешение за ползване на площ от 2 кв. м. В заявлението – образец всеки кандидат може да посочи до 5 места, подредени по приоритет, съобразно одобрените схеми за поставяне на преместваеми обекти за продажба на мартеници.

Определянето на ползвател ще се извършва по реда на регистрация на заявлението в системата – час на регистрация, и съобразно посочените от лицето желания за зона и място.

Подобни статии

Top