Здравко Йончев открива самостоятелна юбилейна изложба в Загреб - DC news

Здравко Йончев открива самостоятелна юбилейна изложба в Загреб

Здравко Йончев е от поколението на големите пловдивски художници

„През 2022 год., когато пандемията от Ковид отпусна своята смъртоносна хватка, получих поканата за откриване на изложба в Загреб, посветена на Празника на Св.св. Кирил и Методий през 2023 год. Приех поканата с голяма радост, защото съвпадна и с това, че тази година  е юбилейна за мен, през септември навършвам 85 години, ако е рекъл Бог!“

Тази новина съобщи лично известният пловдивски художник Здравко Йончев, който с много вълнение се подготвя и за юбилейната си експозиция в Пловдив през септември. Към настоящия момент, заедно с Рашко Иванов, Председател на българската общност в Хърватия и Милан Бешлич, известен хърватски критик, организирал повече от 100 изложби на съвременни хърватски художници,  Здравко Йончев е приключил с подготовката и очаква откриването на изложбата в Загреб, което ще се случи на 23 май 2023 год.

Здравко Йончев е от поколението на големите пловдивски художници, които оставят дълбоки следи и имат трайно присъствие в българското изкуство. Носител е на почетния знак на община Пловдив за цялостен принос в духовния живот на града. В биографията му са вписани множество самостоятелни изложби и участия в общи представяния в страната и чужбина. Сред тях са участията му в националните камерни изложби в Старинен Пловдив, в живописни изложения в София, Лондон – Великобритания, Вартбург и Хановер – Германия, Кувейт, Обединените арабски емирства, Ню Йорк – САЩ, Рим – Италия и много други.

Здравко Йончев е роден на 25 септември 1938 г. в гр.Пловдив. Завършва Националната художествена академия в София. От 1976 г. е член на Съюза на българските художници. През 1993 г. създава една от първите частни галерии в Пловдив – „Лукас“ –притегателен център и място за срещи на художници и артисти в Стария град.

През годините се е изявявал като илюстратор, оформител на книги, карикатурист. Любопитен факт в биографията му е, че освен известен художник, той е бил дългогодишен говорител в Радио Пловдив. В биографията му са вписани множество самостоятелни изложби и участия в общи представяния в страната и чужбина. Сред тях са участията му в националните камерни изложби в Старинен Пловдив, в живописни изложения в София, Лондон – Великобритания, Вартбург и Хановер – Германия, Кувейт, Обединените арабски емирства, Ню Йорк – САЩ, Рим – Италия, и много други.

Милан Бешлич хърватски, художествен и литературен критик и есеист изпрати и своите бележки за първата самостоятелна изложба на Здравко Йончев в Загреб:

С настоящата селекция картини от живописното творчество на Здравко Йончев имам за цел да представя този съвременен български художник на най-експлицитен начин на загребската културна среда, която за първи път се среща и се запознава с неговата живопис.

По време на моя неотдавнашен престой в Пловдив, градът, в който художникът живее, в ателието му избрах  картини. В тях точно се разпознават доминиращият репертоар от мотиви, живописният процес, тематичната област, стиловите особености, но също и авторовите характеристики. Следователно, всички необходими компоненти за интерпретацията на авторското творчество и представянето му в изложбеното пространство в нов културен контекст.

От селекцията става ясно, че той е художник с изразено фигурален произход и наследник на традиционен живописен процес, белязал историята на европейската живопис. Разбира се, в многобройни стилистични версии, самият процес на рисуване е актуален и жизнен и днес – това най-добре потвърждават творбите в европейски контекст на многобройни съвременни художници, а също така съвременните световни произведения.

От гледна точка на тематичния интерес на художника откриваме разнообразни мотиви, били от ежедневието или от подсъзнателното и метафизичното пространство, както и от сферата, пропита със символичното и метафоричното. Разнообразието от мотиви обаче не е противоречиво, тъй като в своето многообразие те не се отблъскват, а се вплитат в стройна структура, образувана от един и същи живописен процес и стилови компоненти. С други думи, разнообразието на мотиви не променя стиловите характеристики, нито оказва влияние върху един нов или различен живописен процес, така че тези компоненти са присъщи на творческата продукция на художника като неин определящ фактор.

Във всеки от деветте различни тематични елементи върху платната, подписани от Здравко Йончев, можете да разпознаете точно онези характеристики, които не се променят въпреки разнообразието от мотиви. Видно е, че художникът не изгражда творбата си на принципа на вариациите, чрез които серийно да мултиплицира избрания мотив, за да го развие в цикъл под определено име. Напротив, този принцип тук не се практикува, тъй като един и същ процес на рисуване оформя всеки нов мотив в автентично произведение на изкуството, което следователно не се различава в подхода и интерпретацията, а във въвеждането на стилови елементи, понякога доминират сюрреалистичните, друг път символичните и езотеричните, приказното и привидното нюансирано се преплитат в човешки чувства – болка и страдание, любов и копнеж, страх и празнота, загадъчност и неизвестност.

Живописното творчество на Здравко Йончев е безспорен факт в съвременното българско изкуство, оценено с признания и награди, особено в Пловдив, където той получава почетна награда за цялостен принос в културния живот на своя град. В подкрепа на многостранността на този творец трябва да се каже, че той създава ценни творби в областта на сценографията, графичния дизайн на книгата и карикатурата. Той се проявява и като успешен говорител в радио Пловдив и най-вече с това, че през 1993 г. основава и ръководи галерия “Лукас”, която с течение на времето се превръща в представителна професионална и културна институция на града, популярно място за срещи за български художници, поети и музиканти, актьори и културни дейци. Трябва да се отбележи, че живописното творчество на Здравко Йончев е представено на европейската културна публика в негови самостоятелни изложби, както и зад океана в групови изложби на съвременни български художници.

Тази самостоятелна изложба на Здравко Йончев в централното хърватско културно пространство, в историческото ядро на град Загреб – в Старото кметство в Горни град, е несъмнено ценен принос в сътрудничеството между хърватската и българската академична общност.

Изложбата на Йончев е замислена като неразделна част от честването на големия български празник – 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В многогодишното успешно сътрудничество на хърватски и български културни институции в популяризирането на славянските и европейските ценности, проникнали в историята на двата народа, изложбата на Здравко Йончев укрепва и актуализира тези връзки в наше време и допринася за по-доброто познаване на съвременното българско изкуство.

Подобни статии

Top