Зелена светлина за ДКЦ- Асеновград

Ново дружество за извънболнична помощ ще бъде  създадено в Асеновград.

Разрешението за новоучредяване на структурата беше взето на сесията вчера.  Управителят на болницата вече може да предприеме действия за създаване на новото дъщерно дружество.

Диагностично-консултативният център ще бъде 100% собственост на „МБАЛ-Асеновград” ЕООД. Затова управител на новата доболнична структура ще бъде шефът на болницата д-р Иван Червенков, който няма да получава заплата за тази дейност.

Диагностично-консултативният център ще бъде разположен на втория етаж в новото крило на лечебното заведение. Новата доболнична структура ще разполага с 10 кабинета, в които ще работят различни специалисти от болницата.

Ще има обособена манипулационна и допълнителна зала за нуждите на новия медицински център. ДКЦ-то ще има клинична лаборатория и възможност за рентгенови изследвания.

В новият медицински център ще се извършва диагностика, лечение, рехабилитация и дейности по профилактика на болестите. Освен това ще има възможност за наблюдение на пациенти, консултации и клинични изпитвания на лекарствени продукти.

Дружеството може да разкрие допълнително 10 легла за наблюдение и лечение  на болни с престой до 48 часа.

Новият център има за  цел да съкрати пътя на болните до достъпа до  специалистите в болницата и да създаде възможност за по-добро възнаграждение на лекарите.

 

 

Подобни статии

Top