Жандармерията чества професионалния си празник

26 юли е професионален празник на служителите от национална служба “Жандармерия”.

Празникът е определен с Решение на Министерския съвет от 6 юни 2002 г.

На 26 юли 1881 година Александър Батенберг издава указ за Привременен устав за устройството на жандармерията. До септември 1944 година службата е разформирана и възстановявана три пъти.

От 1948-а до 1961 година службата съществува като „Вътрешни войски” – формирана по съветски модел. През 1985 година е създадена Национална служба „Вътрешни войски”, като нова структура за осигуряване на вътрешния ред.

Със Закона за МВР от 1997 година Национална служба „Вътрешни войски” е преобразувана в Национална служба „Жандармерия”, като специализирана охранителна и оперативно-издирвателна служба на МВР за охрана на стратегически и особено важни обекти, борба с терористични и диверсионни групи, охрана на обществения ред и борба с престъпността.

От 1 октомври 2004 г. службата е напълно професионализирана.

Подобни статии

Top