Жените в Европа с 9 % по-ниски заплати от мъжете на същата позиция

Трайна тенденция, според изследване на JobTiger

Според международната онлайн платформа за заплати Paylab, която дългосрочно следи тенденциите във възнагражденията на служителите на различни позиции, мъжете получават средно с 9 % повече от жените на същата позиция. Разликата между половете е по-значима, когато се анализира заплатата на една и съща позиция, защото тогава сравнението е за едно и също натоварване и еднакви изисквания като опит, образование и умения.

Разликата в заплащането в полза на мъжете често е резултат от прекъсването в кариерата на жените, за да имат деца. Необходимостта да балансират семейните и работните си задължения често кара жените да приемат работа, която отнема по-малко от времето им. Също така в сравнение с мъжете те се стремят по-малко към управленски позиции.

Компаниите полагат големи усилия за насърчаване на повече разнообразие на работното място и за създаване на условия на работа за жените, които да им гарантират еднакви възможности и по-силна мотивация да се върнат на работа възможно най-скоро след  майчинството.

Жените се насочват към по-ниско платени позиции

Друг фактор, определящ разликата между половете е, че жените се насочват към по-ниско платени позиции. Изборът на професия оказва голямо влияние върху цялостното възнаграждение на жените. Например, жените преобладават в сектори като администрация, счетоводство, здравеопазване и социални грижи, човешки ресурси, образование и фармация. Мъжете са повече в най-добре платените индустрии, включително ИТ, мениджмънт, транспорт и логистика, строителство, енергетика, телекомуникации производство и технологии.

Областите с по-балансирано съотношение между мъже и жени включват търговия и култура, банки, маркетинг, туризъм и услуги.

1 2 3 4

Подобни статии

Top