Жителите на квартал "Запад" вече могат да достигат безопасно и бързо до ДГ "Зорница" - DC news

Жителите на квартал „Запад“ вече могат да достигат безопасно и бързо до ДГ „Зорница“

Доизградена е ул. „Г. Ковачев“ в Асеновград

Довършено е изграждането на улица „Георги Ковачев“ в Асеновград. В отсечката нямаше положен асфалт и преминаването беше затруднено.

Участъкът, който вече е изцяло изграден, е от ДГ „Зорница“ до ул. „Лозница“. Целта бе подобряване на инфраструктурата и благоустрояване на улица „Георги Ковачев“.

Строително-ремонтните работи (СМР), които бяха изпълнени, са трасиране, изкопи, превоз и депониране на земни маси, доставка и поставяне на бетонови бордюри, включително фугиране, доставка и полагане на баластра за тротоар, доставка и полагане на тротоарни плочи, доставка и полагане на трошено-каменна настилка, доставка и полагане на неплътна асфалтова смес, доставка и полагане на плътна асфалтова смес, поставен линеен отводнител.

Подобни статии

Top