Жителите на район „Северен“ могат да подават заявки за патронажна грижа

Повече информация за проекта на телефони 0878/371066 и 032/901 178

Във връзка с продължаването  на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ до края на 2020 година се приемат заявки за ползване на социалната услуга,  съобщи кметът на район „Северен“ Стоян Алексиев. С тази краткосрочна мярка Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ подкрепя общините в борбата с COVID – 19. Гражданите, които ще могат да ползват услугата, трябва да отговарят на следните критерии:

  • възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • хора с увреждане с Експертно решение на ТЕЛК;
  • възрастни ХОРА в риск, а именно: такива, които имат необходимост от грижа поради увреждане и/или неподвижност и невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID – 19;
  • самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Услугата включва пазаруване на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги и други (заплатени със средства на потребителите), като тя ще се извършва от екип от социални асистенти. Персоналът, който ще посещава домовете трябва да предостави подходящ документ, с който да удостовери служебните си ангажименти, както пред контролни органи, така и пред потребителите, за да се избегнат евентуални злоупотреби.

Гражданите, желаещи да ползват тази социална услуга, могат да се обаждат за повече информация на следните телефони: 0878/371066 и 032/901 178.

Подобни статии

Top